לשידור חי | תפילת הודיה עולמית ←

הצדק, החסד והרחמים של תושבי אירופה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt