לשידור חי | תפילת הודיה עולמית ←

הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt