הרב שמואל אליהו

הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו

ל' חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt