הרב שמואל אליהו

הקשיים שמכינים את עם ישראל לשלב הבא

י"ב אדר ב' התשפ"ד(22/03/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א