הרב שמואל אליהו

הקשר של דורנו לחטא המרגלים

י"ח סיוון תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt