הרב שמואל אליהו

הרב שמואל אליהו בהספד על הקדוש עמיחי ויצן הי"ד

כ"ו תשרי התשפ"ד(11/10/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א