הרב שמואל אליהו

הרב שמואל אליהו במכתב מיוחד לשופטי בית הדין בהאג: "אלוקים לא עוצר באמצע, רק את גורלכם אתם קובעים".

ב' שבט התשפ"ד(12/01/2024)
זמן קריאה: 3 דקות

שיתוף

לכבוד

שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג

אחד הפלאים הגדולים שיש בדור שלנו הוא היכולת לראות איך מתגשמות עשרות נבואות שה' אמר לנו באמצעות נביאיו וכולן כלולות בספר התנ"ך. גם נבואות על העולם כולו וגם נבואות על עם ישראל.

כל מי שלומד היסטוריה יודע שעם ישראל גורש מארצו על ידי רומא, תמונות מהגירוש והחורבן רואים עד היום בשער טיטוס ברומא. כל מי שקורא את דברי הנביאים יודע שאלוקים הזהיר את עם ישראל פעמים רבות כי הוא יגורש מארצו אם הוא יקלקל את דרכיו ולא יבצע את התפקיד שאלוקים יעד לו. עם ישראל לא הבין שבאמת אלוקים מנהל את עולמו, לא שמע לאזהרות, ולבסוף גלה מארץ ישראל ופוזר בכל העולם.

היום אנחנו יכולים לראות גם את הנבואות הטובות מתגשמות בעולם, אחת מהם היא הנבואה שאלוקים נשבע עליה לאברהם, והיא נאמרה למשה וכמעט לכל הנביאים. הבטחה שבאחרית הימים עם ישראל יחזור לארץ ישראל מכל קצוות הארץ, וזה דבר שמתרחש מול עיננו כבר יותר ממאה שנים. אין אח ורע בעולם להתגשמות כזו של נבואה שנאמרה כחמישים פעמים בידי נביאים שונים ומתקיימת אחת לאחת בדיוק רב כל כך. אין ספק שאלוקים מנהל את העולם.

גם ההבטחה שהבטיח ה' לאברהם ולשאר נביאיו מתקיימת בדורינו. "ויירש זרעך את שער אויביו". כך מנצחת ישראל את אויביה באופן מופלא פעם אחר פעם ממלחמת העצמאות ועד ימינו.

גם האזהרה של ה' לפגוע בכל אלה שינסו לעצור את הנבואות הללו מתקיימת. "ובאו כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך". כל אלה שניסו לעמוד בדרכו של אלוקים משלמים מחירים יקרים מאוד. די להסתכל בהפסד של מדינות ערב בשנת תש"ח ולהבין שאי אפשר להילחם באלוהים ולנצח. עשר צבאות של מדינות מאורגנות ומצויידות בטנקים ומטוסים נכשלו וברחו מפני יהודים שלא אחזו נשק אלפיים שנה, יהודים שיצאו מהכבשנים של אושוויץ וטרבלינקה, נלחמו בידיים חשופות וניצחו. בלי התערבות של אלוקים דבר כזה לא יכול להתרחש.

אלוקים לא עוצר באמצע הדרך, הוא ממשיך לקיים את הבטחותיו, במלחמת ששת הימים הוא נתן לעם ישראל את ירושלים, יהודה ושומרון כמו שהבטיח ביד עבדיו הנביאים. כך ארץ ישראל נותנת פריה לעם ישראל בעין יפה אחרי שהייתה שממה אלפיים שנה, בדיוק כפי שהבטיח ביד עבדיו הנביאים. כך השקל הישראלי נחשב כמטבע החזק בעולם. אי אפשר להסביר את התופעה הזו אלא אם כן מבינים שה' לא משאיר את ניהול עולמו ביד המקרה.

כל המתנות שאלוהים נתן לעם ישראל ניתנו לו בשביל להביא ברכה לכל האנושות. כך העביר אלוקים לעולם כולו דרך עם ישראל את האמונה באל אחד. את הידיעה שאדם נברא בצלם אלוקים. את החובה לעשות צדק ומשפט. את הידיעה שהעולם אחד ויהיה בעתיד מאוחד, "וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

בחכמה שאלוהים חנן את עם ישראל, זכה העם היהודי להביא ברכה עצומה לאנושות גם בתחום המדע והפיתוח האנושי, כמעט רבע מפרסי הנובל ניתנו לצאצאי העם היהודי על המצאותיו וגילויו בכל תחום מתחומי הפיתוח והיצירה, והכל למען האנושות כולה.

הנביאים יחזקאל וזכריה מגלים לנו כי אחרי שנבוא לארץ ישראל ונתבסס בה, ינסו עמים בעלי גאווה להילחם בדבר ה' ולנסות לפגוע בזכות עם ישראל על ארצו. הנביאים הללו מספרים כי אלוקים לא ישב דומם, כמו שהוא הכה את פרעה אחרי שלא שמע לאזהרותיו כך הוא יעשה לכל העמים שינסו להפריע לאלוקים לנהל את עולמו כפי שהבטיח ונשבע.

יש לכם בחירה חופשית. אתם יכולים להיות כמו המלכים ששמעו לדבר ה' והצליחו, ואתם יכולים להיות כמו פרעה שטבע בים סוף. אתם יכולים להיות כמו המלך גורג' החמישי שהלך עם דבר ה' והצליח או להיות כמו עמי ערב שאוטמים את עיניהם ואת ליבם. לא רוצים לראות את מעשה ה' ולא לשמוע את דברו, נכשלים פעם אחר פעם והולכים מדחי אל דחי.

הבחירה בידיכם, בפסק הדין שלכם לא תנצחו את דבר ה', אין לכם סיכוי. רק את גורלכם וגורל מדינתכם אתם קובעים.

בהצלחה

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א