הרב שמואל אליהו

הרשעים העקומים שבגללם נחרב המקדש

י' טבת התשפ"ד(22/12/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt