הרב שמואל אליהו

'השיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה'

י"ט אייר התשפ"ג(10/05/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt