הרב שמואל אליהו

השליחות הגדולה בעבודה במגזר הציבורי ובמשרדי הממשלה

י"ז סיון התשפ"ד(23/06/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א