הרב שמואל אליהו

השליחות של האבות ושלנו להשפיע על כל העולם

כ"ח חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt