הרב שמואל אליהו

השראת שכינה בכלים פשוטים, האם זה אפשרי?

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt