הרב שמואל אליהו

התורה – אור אין סופי בעולם הזה

י"ח שבט התשפ"ד(28/01/2024)

שיתוף

 

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א