הרב שמואל אליהו

התורה חקוקה בעצמות שלנו ,החטאים – זמניים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt