הרב שמואל אליהו

התפללנו בכותל בגשם, מבקשים את פניך ה'

ט' בטבת תשפ"א

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt