הרב שמואל אליהו

ה' הוא המלך!

י"ג שבט התשפ"ד(23/01/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א