הרב שמואל אליהו

ה' מלך עולם ועד, אבדו גוים מארצו"

י"א חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt