הרב שמואל אליהו

ה' מקדם את הגאולה לפעמים בחוזק יד ולפעמים ביד חזקה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt