הרב שמואל אליהו

ה' נשבע לאבותינו ונשבע גם לנו על הארץ ועל הגאולה

כ"ג טבת התשפ"ג(16/01/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt