הרב שמואל אליהו

ה' שומר את הברית ואת החסד אלפי שנים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt