הרב שמואל אליהו

ואת יהודה שלח לפניו להורות ומעשה אבות סימן לבן איש חי

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt