הרב שמואל אליהו

"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", בהלכות חודש אב

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt