הרב שמואל אליהו

"והשב ישראל לנויהם" חלק מבנית המקדש כל בית -נווה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt