הרב שמואל אליהו

"וישועתה כלפיד יבער" – נרות חנוכה השראת שכינה בעם ישראל

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt