הרב שמואל אליהו

ועל ניסיך שבכל יום עמנו

א' סיון התשפ"ג(21/05/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א