הרב שמואל אליהו

ושכנתי בתוכם – בבית, בעסקים, בפוליטיקה. זו המשימה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt