הרב שמואל אליהו

זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם – הצהרת בלפור

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt