הרב שמואל אליהו

חג השבועות

ב' סיוון תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt