הרב שמואל אליהו

חובה לספר על יציאת ישראל מהגלות, המשך ליציאת מצרים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt