הרב שמואל אליהו

חזרת עם ישראל לארצו – שמחת עולם

כ"ד אדר א' התשפ"ד(04/03/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א