הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה, שאלות ותשובות לפרשות ניצבים וילך

כ"ב אלול תשפ"ג

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt