הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת בלק תשפ"ג

י"ג תמוז התשפ"ג(02/07/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א