הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת וישלח תשפ"ד

י"ח כסלו התשפ"ד(01/12/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א