הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת וישלח

כ"ה כסלו התשפ"ג(19/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א