הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת חוקת

ב' תמוז תשפ"ב

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt