הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת מקץ

ח' שבט התשפ"ג(30/01/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt