הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה – שאלות ותשובות לפרשת משפטים תשפ"ג

כ"ח שבט התשפ"ג(19/02/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt