הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה- שאלות ותשובות לפרשת תולדות תשפ"ד

ד' כסלו התשפ"ד(17/11/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א