הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת במדבר תשפ"ד

י"א סיון התשפ"ד(17/06/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א