הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת בשלח תשפ"ד

ט"ז שבט התשפ"ד(26/01/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א