הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת וארא תשפ"ד

ב' שבט התשפ"ד(12/01/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt