הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת ויחי תשפ"ד

י"ז טבת התשפ"ד(29/12/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt