הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת ויקהל תשפ"ד

כ"ח אדר א' התשפ"ד(08/03/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א