הרב שמואל אליהו

חיים כהלכה | שאלות ותשובות לשבת פרשת יתרו תשפ"ד

כ"ג שבט התשפ"ד(02/02/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א