הרב שמואל אליהו

חרבם תבוא בליבם | מרן הרב מרדכי אליהו | לחיילים ולכוחות הביטחון

כ"ג תשרי התשפ"ד(08/10/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א