הרב שמואל אליהו

חשיבותו של יום הקדיש הכללי

ט' טבת התשפ"ד(21/12/2023)
זמן קריאה: 2 דקות

שיתוף

מדברי הרב מרדכי אליהו זצ"ל:

הרבנות הראשית קבעה לישראל את יום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי. לאמירת קדיש לעילוי נשמות אלו שנספו ולא נודע יום מותם בשואה ולזכרם.

השואה הייתה חורבן נורא ואיום בעם ישראל. מחשבתם של הנאצים הייתה גם להשמיד את עם ישראל וגם את הערכים והתרבות של עם ישראל. לרצוח כל יהודי באשר הוא מנער ועד זקן, ולהכחיד זכר ישראל מהעולם ח"ו.

אחד הדברים שעלינו לזכור ביום זה הוא, שלא רק הגרמנים ימ"ש אשמים בשואה, אלא גם כל האומות נטלו חלק באותם מעשים, שכן ישבו ושקטו על אותם מעשים, ושום אומה מהן לא קמה לעזור לעם ישראל. ואף כאשר ביקשו מאותן אומות שיפציצו מסילות רכבת שעליהן צריכות היו לעבור הרכבות המעבירות את היהודים למחנות ההשמדה – לא היה מי שיעזור. לא האמריקנים, לא הצרפתים ולא הבריטים. וכך, הפסים לא הופצצו, והרכבות עשו את דרכן ליעדן. וכבר אמר הנביא עובדיה (א יא): "וביום עמדך מנגד… גם אתה כאחד מהם".

זה מזכיר לנו שבכל דוד ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם. היום כשאנו חפצים לעשות משהו בארצנו שלנו – כולם באירופה קמים על הרגליים. איפה היו כולם בזמן השואה?

התקופה הנוראה של השואה מלמדת אותנו מה משמעותו של "נצח ישראל". מסופר על ראש ישיבת פוניבז' שהגיע פעם לאיטליה ועמד ליד שער הניצחון המפורסם שבנה טיטוס ואמר: טיטוס! טיטוס! היכן אתה היום בעולם? כל מה שנשאר ממך זה השער הזה, ועם ישראל עודנו חי וקיים לנצח!

דבר דומה מסופר על האדמו"ר מקאליב שליט"א, שזוכה היום לקדש את השם בפרהסיא, וכשהיה בשואה עינו אותו והתעללו בו ותלשו זקנו וכו'. וכשדחפוהו לתא הגזים, הוא צעק אליהם שייתנו לו לקרוא קריאת שמע קודם שימות. ואז הוא אמר שם: ריבונו של עולם, אם אתה מותיר אותי בחיים – אני מבטיח שאצעק ואלמד את עם ישראל לצעוק "שמע ישראל" בניגון מיוחד כל חיי! ושמע הקב"ה תפילתו והוציאו מתוך תא הגזים וניצל בחסדי ה'. ואכן, מאז הוא מלמד ומפיץ שיאמרו "שמע ישראל" אחרי "עלינו לשבח", וכן בדרשותיו הוא מסיים בקריאת שמע בציבור ובניגון מיוחד שחיבר. ופעם ביקר באחד המחנות בגרמניה וקרא: גרמניה! גרמניה! איפה את היום ואיפה עם ישראל, שהוא חי וקיים לנצח!

לא היה דור שסבל כמו דורנו בשואה האיומה ובמלחמות ישראל. וכשם שאנו מתפללים "אנא ה' הושיעה נא", אנו גם ממשיכים "אנא ה' הצליחה נא", וקרב לנו ביאת גואל צדק במהרה בימינו. ובזכות כל הנשמות הקדושות שנטבחו על קידוש ה' בשואה, ה' יקום דמם, "ויבולע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים", אמן.

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א