הרב שמואל אליהו

חשיבות ההצבעה בבחירות

י"ט חשוון תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt