הרב שמואל אליהו

חשיבות הכוונה בברכת כהנים

ח' סיוון תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt