הרב שמואל אליהו

חשיבות חסימת משאיות סיוע לעזה

י"ח שבט התשפ"ד(28/01/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt