הרב שמואל אליהו

טיש לדוברי ספרדית Tish lijvod yerushalayim Rav Shmuel Eliahu

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt