הרב שמואל אליהו

י"ג השתחוויות בתפילת שחרית כנגד י"ג השתחוויות שבמקדש

כ"ו כסליו תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt